รายละเอียดสินค้า

CD รวมแบบพิมพ์ศาล ใหม่
 
รหัสสินค้า : C0063
ยี่ห้อ : เดิม ISBN
รุ่น : 8858933400907
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :199.00 ฿
ราคาปกติ : 500.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

          เนื่องด้วยประกาศศาลยุติธรรมให้ใช้แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ A4  และลูกค้าได้ถามหาเป็นจำนวนมาก  ทางสำนักพิมพ์สูตรไพศาลได้เล็งเห็นความสำคัญ  จึงได้จัดทำ CD รวมแบบพิมพ์ศาล  พร้อมด้วยตัวอย่าง  และสาระความรู้แต่ละศาลประกอบด้วย

          คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด  ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น

 

* ใหม่ล่าสุด  2559
* มีทั้งไฟล์ Word และ PDF

 

คุณสมบัติโดยสังเขป :

- แบบฟอร์มศาลยุติธรรม (ใหม่)  ขนาด A4

- ไฟล์ Word  ใช้งานบน Microsoft Word  พร้อมไฟล์ PDF (Acrobat)

- มีตัวอย่างการกรอกข้อความแบบพิมพ์ศาล  พร้อม Print ใช้งาน

- สามารถกรอกข้อความลงแบบฟอร์ม บันทึกลง Computer ได้

- ใช้งานได้ไม่จำกัด  โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

เนื้อหา CD ประกอบด้วย :

1. รวมแบบพิมพ์ศาล

       -  แบบพิมพ์ศาลยุติธรรม (ใหม่ แบบ A4)
       -  แบบพิมพ์กรมบังคับคดี
       -  แบบพิมพ์ศาลคดีแพ่งและคดีอาญา
       -  แบบพิมพ์ศาลปกครอง
       -  แบบพิมพ์ศาลภาษีอากรกลาง
       -  แบบพิมพ์ศาลทหาร
       -  แบบพิมพ์ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

       -  แบบพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ 
       -  แบบพิมพ์ศาลแรงงานกลาง 
       -  แบบพิมพ์ศาลล้มละลายกลาง   (ปรับปรุงใหม่ 2559)  สำหรับผู้สั่งซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มทาง E-mail
       -  แบบพิมพ์ศาลสำหรับคดีผู้บริโภค

       -  แบบพิมพ์ศาลสำหรับคดีสิ่งแวดล้อม

       -  แบบพิมพ์สถาบันอนุญาโตตุลาการ

       -  แบบฟอร์ม (ตัวอย่าง) ศาลเยาวชนและครอบครัว
       -  แบบฟอร์มกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

       -  แบบฟอร์มต่างๆ  กรมที่ดิน

 

2. เกร็ดความรู้การขึ้นศาล

3. รอบรู้ศาลแพ่ง

4. รอบรู้ศาลอาญา

5. Program & Font  ฯลฯ

 

ข้อมูล  CD  :   593 MB,  1,288 Files,  62 Folders

 


แก้ไขล่าสุด : 10/03/2017