http://www.soutpaisallaw.com  
     
  ค้นหา :
  
Live Support  Calculator  แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
17/02/2009
  ปรับปรุง
17/02/2018
  ผู้ชมทั้งหมด
4,156,018
  สินค้าทั้งหมด
1,949
 ทะเบียนพาณิชย์
3102300024156
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

E-Book
หนังสือกฎหมาย
หนังสือเตรียมสอบ
ชุดเตรียมสอบ
กฎหมายแปลอังกฤษ
CDโปรแกรม
MP3เสียงกฎหมาย
VCD บรรยาย
DVD บรรยาย/บันเทิง
พจนานุกรม
ผังเมือง
สื่อธรรมะ หนังสือ/CD
สินค้าลดสูงสุด 80%
กล่องกฎหมาย
สมุดคุมคดี, สมุดบันทึก
หนังสืออื่นๆ
กฎหมายหายาก
สติ๊กเกอร์
เป้าปืน
โปสเตอร์
โปสการ์ด
ชุดสังฆทานถวายวัด
งานบริการ
รายการส่งเสริมการขาย
สินค้าอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ชุดโฆษณา
ดาวน์โหลด
บริการของร้าน
หน้าแรก
ข่าวสาร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
สอบถามผ่านออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
บทความน่าสนใจ
ผลงานของร้านค้า
สมัครสมาชิก
หน้าสมาชิก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
Track&Trace
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
My Favorite
ตั้งเป็นหน้าแรก
เว็บเพื่อนบ้าน
แผนที่เว็บไซต์
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
ลิงค์
    สินค้า
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ The Civil and Commercial Code แปลไทย-อังกฤษ (ปกแข็ง) [Powered by Weloveshopping.com]
   สินค้า > ประมวลกฎหมาย > B0775
   
  ชื่อสินค้า:  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ The Civil and Commercial Code แปลไทย-อังกฤษ (ปกแข็ง)  
รูปสินค้า: 
ประมวลกฎหมาย > ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ The Civil and Commercial Code แปลไทย-อังกฤษ (ปกแข็ง)

 

facebook   delicious   digg   twitter   google   reddit  


แก้ไขล่าสุด:    16/06/2016
รหัสสินค้า:    B0775
สภาพสินค้า:    สินค้ามือใหม่
ราคา:    ราคา 400.00 ฿
ยี่ห้อ:    ISBN
รุ่น:    9789745206441
รายละเอียด:    
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ( แปลไทย - อังกฤษ )  บรรพ ๑-๖   (ปกแข็ง) 

THE  CIVIL  AND   COMMERCIAL   CODE
Translated  Thai - English


( ปกแข็ง  เล่มกลาง  พกพาสะดวก )


 


ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดถึง ฉบับที่ 19  พ.ศ.2551 
พร้อมใบแก้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.แพ่ง  (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558


 


พิจารณ์โดย  นายบุญร่วม เทียมจันทร์


อธิบดีอัยการ  และอัยการพิเศษ  กองคดีฎีกา  กรมอัยการ


แปลโดย  นายยงยุทธ์  วิริยายุทธังกุร


ตรวจแก้โดย   ผศ.ดร.ปรีชา  คะเนตนอก


ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์  มจร.สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
                                                                            
บรรพ  ๑  หลักทั่วไป
ลักษณะ  ๑   บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                                    
ลักษณะ  ๒  บุคคล
      หมวด  ๑   บุคคลธรรมดา
            ส่วนที่  ๑     สภาพบุคคล                                                    
            ส่วนที่  ๒    ความสามารถ                                                 
            ส่วนที่  ๓    ภูมิลำเนา                                                          
            ส่วนที่  ๔    สาบสูญ                                                            
      หมวด  ๒  นิติบุคคล
            ส่วนที่  ๑     บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                         
            ส่วนที่  ๒    สมาคม                                                             
            ส่วนที่  ๓    มูลนิธิ                                                               
ลักษณะ  ๓  ทรัพย์                                                                          
ลักษณะ  ๔  นิติกรรม
      หมวด  ๑  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                                 
      หมวด  ๒ การแสดงเจตนา                                                     
      หมวด  ๓ โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม                                
      หมวด  ๔ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา                                          
ลักษณะ  ๕  ระยะเวลา 
      หมวด  ๑  รับขนของ 
      หมวด  ๒  รับขนคนโดยสาร                                                  
ลักษณะ  ๙     ยืม
      หมวด  ๑  ยืมใช้คงรูป
      หมวด  ๒  ยืมใช้สิ้นเปลือง                                                     
ลักษณะ  ๑๐  ฝากทรัพย์
      หมวด  ๑   บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
      หมวด  ๒  วิธีเฉพาะการฝากเงิน                                           
      หมวด  ๓  วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม                    
ลักษณะ  ๑๑  ค้ำประกัน
      หมวด  ๑   บทเบ็ดเสร็จทั่วไป              
      หมวด  ๒   ผลก่อนชำระหนี้                                                   
      หมวด  ๓  ผลภายหลังชำระหนี้                                                   
      หมวด  ๔  ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน                       
ลักษณะ  ๑๒  จำนอง
      หมวด  ๑   บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  
      หมวด  ๒  สิทธิจำนองครอบเพียงใด                                    
      หมวด  ๓   สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง        
      หมวด  ๔  การบังคับจำนอง                                                         
      หมวด  ๕  สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง          
      หมวด  ๖   ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง             
ลักษณะ  ๑๓  จำนำ
      หมวด  ๑  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป              
      หมวด  ๒  สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ     
      หมวด  ๓  การบังคับจำนำ                                                      
      หมวด  ๔  ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ                          
ลักษณะ  ๑๔   เก็บของในคลังสินค้า
      หมวด  ๑    บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                                 
      หมวด  ๒  ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า          
ลักษณะ  ๑๕   ตัวแทน
      หมวด  ๑    บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                                 
      หมวด  ๒  หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ   
      หมวด  ๓  หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน   
      หมวด  ๔  ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก                                                 
      หมวด  ๕  ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน                 
      หมวด  ๖    ตัวแทนค้าต่าง                                                        
ลักษณะ  ๑๖    นายหน้า                                                                  
ลักษณะ  ๑๗   ประนีประนอมยอมความ                                    
ลักษณะ  ๑๘   การพนันและขันต่อ
ลักษณะ  ๑๙    บัญชีเดินสะพัด
ลักษณะ  ๒๐   ประกันภัย
      หมวด  ๑    บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
      หมวด  ๒  ประกันวินาศภัย
      หมวด  ๓  ประกันชีวิต
ลักษณะ  ๒๑   ตั๋วเงิน
      หมวด  ๑    บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
      หมวด  ๒  ตั๋วแลกเงิน
     
หมวด  ๓    ตั๋วสัญญาใช้เงิน                                                    
      หมวด  ๔    เช็ค                                                                         
      หมวด  ๕    อายุความ                                                               
      หมวด  ๖     ตั๋วเงินปลอม  ตั๋วเงินถูกลักและตั๋วเงินหาย     
ลักษณะ  ๒๒   หุ้นส่วนและบริษัท
      หมวด  ๑     บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                               
      หมวด  ๒    ห้างหุ้นส่วนสามัญ                                               
      หมวด  ๓    ห้างหุ้นส่วนจำกัด                                                
      หมวด  ๔    บริษัทจำกัด                                                           
      หมวด  ๕    การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
                          ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด                   
ลักษณะ  ๒๓    สมาคม ... (ยกเลิก)                        


บรรพ  ๔  ทรัพย์สิน
ลักษณะ  ๑     บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                                  
ลักษณะ  ๒    กรรมสิทธิ์
      หมวด  ๑    การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์       
      หมวด  ๒    แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์       
      หมวด  ๓    กรรมสิทธิ์รวม                                                      
ลักษณะ  ๓    ครอบครอง                                                              
ลักษณะ  ๔    ภาระจำยอม                                                             
ลักษณะ  ๕    อาศัย                                                                         
ลักษณะ  ๖     สิทธิเหนือพื้นดิน                                                    
ลักษณะ  ๗    สิทธิเก็บกิน                                                              
ลักษณะ  ๘    ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์                


บรรพ  ๕  ครอบครัว
ลักษณะ  ๑   การสมรส
      หมวด  ๑   การหมั้น                                                                  
      หมวด  ๒    เงื่อนไขแห่งการสมรส                                        
      หมวด  ๓    ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา                        
      หมวด  ๔    ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา                                
      หมวด  ๕    ความเป็นโมฆะของการสมรส                          
      หมวด  ๖     การสิ้นสุดแห่งการสมรส                                   
ลักษณะ  ๒   บิดามารดากับบุตร
      หมวด  ๑    บิดามารดา                                                             
      หมวด  ๒   สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร 
      หมวด  ๓   ความปกครอง   
      หมวด  ๔   บุตรบุญธรรม
ลักษณะ  ๓   ค่าอุปการะเลี้ยงดู
 
บรรพ  ๖  มรดก
ลักษณะ  ๑   บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
      หมวด  ๑    การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
      หมวด  ๒    การเป็นทายาท
      หมวด  ๓    การตัดมิให้รับมรดก
      หมวด  ๔    การสละมรดกและอื่น ๆ
ลักษณะ  ๒  สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
      หมวด  ๑     บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
      หมวด  ๒    การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม
                           ในลำดับและชั้นต่าง ๆ                                        
      หมวด  ๓    การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรม
                           ในลำดับและชั้นต่าง ๆ                                        
      หมวด  ๔    การรับมรดกแทนที่กัน                                        
ลักษณะ  ๓   พินัยกรรม
      หมวด  ๑     บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                               
      หมวด  ๒    แบบพินัยกรรม                                                     
      หมวด  ๓    ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม                     
      หมวด  ๔    พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์                        
      หมวด  ๕    การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม
                           หรือข้อกำหนดพินัยกรรม                                  
      หมวด  ๖     ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือ
                          ข้อกำหนดพินัยกรรม                                          
ลักษณะ  ๔   วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
      หมวด  ๑     ผู้จัดการมรดก                                                       
      หมวด  ๒    การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงิน
                           และการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก               
      หมวด  ๓    การแบ่งมรดก                                                             
ลักษณะ  ๕   มรดกที่ไม่มีผู้รับ                                                             
ลักษณะ  ๖    อายุความ                                                                         
อุเทศ  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
             
 

ลิงค์:    
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย 
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย  รับพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์