http://www.soutpaisallaw.com  
     
  ค้นหา :
  
Live Support  Calculator  แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
17/02/2009
  ปรับปรุง
16/01/2018
  ผู้ชมทั้งหมด
4,099,708
  สินค้าทั้งหมด
1,945
 ทะเบียนพาณิชย์
3102300024156
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

E-Book
หนังสือกฎหมาย
หนังสือเตรียมสอบ
ชุดเตรียมสอบ
กฎหมายแปลอังกฤษ
CDโปรแกรม
MP3เสียงกฎหมาย
VCD บรรยาย
DVD บรรยาย/บันเทิง
พจนานุกรม
ผังเมือง
สื่อธรรมะ หนังสือ/CD
สินค้าลดสูงสุด 80%
กล่องกฎหมาย
สมุดคุมคดี, สมุดบันทึก
หนังสืออื่นๆ
กฎหมายหายาก
สติ๊กเกอร์
เป้าปืน
โปสเตอร์
โปสการ์ด
ชุดสังฆทานถวายวัด
งานบริการ
รายการส่งเสริมการขาย
สินค้าอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ชุดโฆษณา
ดาวน์โหลด
บริการของร้าน
หน้าแรก
ข่าวสาร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
สอบถามผ่านออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
บทความน่าสนใจ
ผลงานของร้านค้า
สมัครสมาชิก
หน้าสมาชิก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
Track&Trace
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
My Favorite
ตั้งเป็นหน้าแรก
เว็บเพื่อนบ้าน
แผนที่เว็บไซต์
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
Poll
คุณคิดยังไงกับเว็บไซค์นี้
ดีมากๆ เลย
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
By Result
ลิงค์
    สินค้า
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย : กฎหมายธุรกิจ Bussiness Law [Powered by Weloveshopping.com]
   สินค้า > การบริหาร การจัดการ ธุรกิจ ผลิต > B0798
   
  ชื่อสินค้า:  กฎหมายธุรกิจ Bussiness Law 
รูปสินค้า: 
การบริหาร การจัดการ ธุรกิจ ผลิต > กฎหมายธุรกิจ Bussiness Law

 

facebook   delicious   digg   twitter   google   reddit  


แก้ไขล่าสุด:    09/05/2016
รหัสสินค้า:    B0798
สภาพสินค้า:    สินค้ามือใหม่
ราคา:    ราคา 180.00 ฿
ยี่ห้อ:    ISBN
รุ่น:    9789745205932
รายละเอียด:    

กฎหมายธุรกิจ Bussiness Law


  


เรียบเรียง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ


คำนิยม โดย นายคำนวณ ชโลปถัมภ์
อดีตประธานคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน


 


สารบัญ


บทที่   1    องค์กรธุรกิจ


ข้อความทั่วไป


ลักษณะทั่วไป


ประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัท


บทที่   2    ห้างหุ้นส่วนสามัญ


ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง         


ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอก


การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ


การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ


บทที่   3    ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน


การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ                                    


ผลการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ


บทที่   4    ห้างหุ้นส่วนจำกัด


การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


ข้อจำกัดอำนาจของผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด


สิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด         


การเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด


บทที่   5    บริษัทจำกัด


การจัดตั้งบริษัท


หุ้นของบริษัทจำกัด


การโอนหุ้นหรือการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น


การดำเนินงานของบริษัทจำกัด


การประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น


มติที่ประชุมใหญ่


การเลิกบริษัทจำกัด


การชำระบัญชี


บทที่   6    บริษัทมหาชนจำกัด


               ข้อความทั่วไป 


ความหมายของบริษัทมหาชนจำกัด


การเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชน


การเลิกบริษัทมหาชนจำกัด


การชำระบัญชี


บทที่   7    กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา


ข้อความทั่วไป


ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา


ประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา


บทที่   8    ลิขสิทธิ์


ข้อความทั่วไป   


ความหมายของคำว่าลิขสิทธิ์


ประเภทของงานอันไม่มีลิขสิทธิ์


การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์


อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์


การละเมิดลิขสิทธิ์


ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์


อายุความในการฟ้องร้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์


บทที่   9    สิทธิบัตร


ข้อความทั่วไป


ความหมายของสิทธิบัตร


ประเภทของสิทธิบัตร


สิทธิบัตรการประดิษฐ์


สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


อนุสิทธิบัตร


บทที่   10   เครื่องหมายการค้า


หลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้า


เครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้


การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


อำนาจพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียน  


ข้อห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


สิทธิของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียน


สิทธิการโอนเครื่องหมายการค้า


อายุของเครื่องหมายการค้า


บทที่   11   กฎหมายแรงงาน


ข้อความทั่วไป


ประเภทของกฎหมายแรงงาน


ความหมายของกฎหมายแรงงาน


ลักษณะสำคัญของกฎหมายแรงงาน


การตีความกฎหมายแรงงาน


 


บทที่   12   กฎหมายคุ้มครองแรงงาน


ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย


การใช้แรงงานทั่วไป


เวลาพัก


วันหยุด


ลาป่วย


ลากิจ


ลาเพื่อรับราชการทหาร


การใช้แรงงานหญิง


การใช้แรงงานเด็ก


ค่าตอบแทนในการทำงาน


ค่าชดเชย


ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย


ค่าชดเชยพิเศษ


บทที่   13   กฎหมายแรงงานสัมพันธ์


ข้อความทั่วไป


ความหมายของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์


ขอบเขตการใช้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์


ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง


การยื่นข้อเรียกร้อง


การเจรจา


การแต่งตั้งที่ปรึกษา


ข้อเรียกร้องที่ตกลงกันได้


ข้อเรียกร้องที่ตกลงกันไม่ได้


วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน


การนัดหยุดงานและการปิดงาน


ข้อห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงาน


อำนาจของรัฐมนตรีในการแทรกแซงหรือระงับการปิดงานและ การนัดหยุดงาน


การกระทำอันไม่เป็นธรรม


บทที่   14   กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน


ลักษณะของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน


เจตนารมณ์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 


และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน


ประเภทคดีแรงงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน


คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม


แนวคำพิพากษาศาลฎีกา


คำพิพากษาคดีแรงงาน


การอุทธรณ์


การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา


บทที่   15   ธนาคารพาณิชย์


ข้อความทั่วไป


ความหมายของคำว่า ธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจธนาคารพาณิชย์


เงินฝาก


การกู้ยืมเงิน


การกู้เบิกเงินเกินบัญชี


การคิดดอกเบี้ยเงินกู้และกู้เบิกเงินเกินบัญชี


ตั๋วเงิน


ค้ำประกัน  จำนอง  จำนำ


บทที่   16   ตลาดหลักทรัพย์


ข้อความทั่วไป


บริษัทจดทะเบียน


หลักทรัพย์จดทะเบียน


คณะกรรมการต่างๆที่ตั้งขึ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาด


หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


คณะกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการกำกับตลาดทุน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


บริษัทมหาชนจำกัดกับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์                     


ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่     


บทที่   17   บัญชี


ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี


หน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี


ผู้ทำบัญชี


หน้าที่ของผู้ทำบัญชี


การตรวจสอบของสารวัตรใหญ่และสารวัตรบัญชี


อำนาจหน้าที่ของสารวัตรใหญ่และสารวัตรบัญชี


บทกำหนดโทษ


บรรณานุกรม


 

ลิงค์:    
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย 
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย  รับพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์