http://www.soutpaisallaw.com  
     
  ค้นหา :
  
Live Support  Calculator  แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
17/02/2009
  ปรับปรุง
17/01/2018
  ผู้ชมทั้งหมด
4,105,665
  สินค้าทั้งหมด
1,945
 ทะเบียนพาณิชย์
3102300024156
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

E-Book
หนังสือกฎหมาย
หนังสือเตรียมสอบ
ชุดเตรียมสอบ
กฎหมายแปลอังกฤษ
CDโปรแกรม
MP3เสียงกฎหมาย
VCD บรรยาย
DVD บรรยาย/บันเทิง
พจนานุกรม
ผังเมือง
สื่อธรรมะ หนังสือ/CD
สินค้าลดสูงสุด 80%
กล่องกฎหมาย
สมุดคุมคดี, สมุดบันทึก
หนังสืออื่นๆ
กฎหมายหายาก
สติ๊กเกอร์
เป้าปืน
โปสเตอร์
โปสการ์ด
ชุดสังฆทานถวายวัด
งานบริการ
รายการส่งเสริมการขาย
สินค้าอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ชุดโฆษณา
ดาวน์โหลด
บริการของร้าน
หน้าแรก
ข่าวสาร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
สอบถามผ่านออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
บทความน่าสนใจ
ผลงานของร้านค้า
สมัครสมาชิก
หน้าสมาชิก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
Track&Trace
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
My Favorite
ตั้งเป็นหน้าแรก
เว็บเพื่อนบ้าน
แผนที่เว็บไซต์
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
Poll
คุณคิดยังไงกับเว็บไซค์นี้
ดีมากๆ เลย
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
By Result
ลิงค์
    สินค้า
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย : ประมวลกฎหมายอาญา The Criminal Code (ไทย-อังกฤษ) ปรับปรุงถึงฉบับที่ 20 พ.ศ.2550 [Powered by Weloveshopping.com]
   สินค้า > กฎหมายหายาก > B02782
   
  ชื่อสินค้า:  ประมวลกฎหมายอาญา The Criminal Code (ไทย-อังกฤษ) ปรับปรุงถึงฉบับที่ 20 พ.ศ.2550
รูปสินค้า: 
กฎหมายหายาก > ประมวลกฎหมายอาญา The Criminal Code (ไทย-อังกฤษ) ปรับปรุงถึงฉบับที่ 20 พ.ศ.2550

 

facebook   delicious   digg   twitter   google   reddit  


แก้ไขล่าสุด:    03/02/2012
รหัสสินค้า:    B02782
สภาพสินค้า:    สินค้ามือใหม่
ราคา:    ปกติ 140.00 ฿ ลดเหลือ 100.00 ฿ 
ยี่ห้อ:    
รุ่น:   
รายละเอียด:    
ประมวลกฎหมายอาญา The Criminal Code (ไทย-อังกฤษ) ปรับปรุงถึงฉบับที่ 20 พ.ศ.2550
รหัสสินค้า : B02782


  

ประมวลกฎหมายอาญา (ไทย-อังกฤษ)

THE CRIMINAL CODE  TRANSLATED THAI - ENGLISH
ปรับปรุงถึงฉบับที่ 20 พ.ศ.2550

สารบัญ

ประมวลกฎหมายอาญา

 

 

                                                                                                                                              มาตรา         

 

 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙                ๑-๘                

ประมวลกฎหมายอาญา

 

ภาค    บทบัญญัติทั่วไป

ลักษณะ    บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป

        หมวด    บทนิยาม                                                                  

        หมวด    การใช้กฎหมายอาญา                                 ๒ - ๑๗        

        หมวด    โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย                                   

             ส่วนที่    โทษ                                                    ๑๘ - ๓๘      

             ส่วนที่    วิธีการเพื่อความปลอดภัย                       ๓๙ - ๕๐      

             ส่วนที่    วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ  ๕๑ - ๕๘      

        หมวด   ความรับผิดในทางอาญา                             ๕๙ - ๗๙      

        หมวด   การพยายามกระทำความผิด                       ๘๐ - ๘๒      

        หมวด   ตัวการและผู้สนับสนุน                                 ๘๓ - ๘๙      

        หมวด   การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง                   ๙๐ - ๙๑                               

        หมวด    การกระทำความผิดอีก                         ๙๒ - ๙๔      

        หมวด    อายุความ                                          ๙๕ - ๑๐๑    

ลักษณะ   บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ           ๑๐๒ - ๑๐๖   

 

 

ภาค    ความผิด

ลักษณะ     ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร         

          หมวด   ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์

                       พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จ

                       ราชการแทนพระองค์                         ๑๐๗ - ๑๑๒   

          หมวด   ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน

                        ราชอาณาจักร                                 ๑๑๓ - ๑๑๘   

          หมวด   ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอก

                        ราชอาณาจักร                                 ๑๑๙ - ๑๒๙   

          หมวด   ความผิดต่อสัมพันธไมตรี

                            กับต่างประเทศ                               ๑๓๐ - ๑๓๕   

ลักษณะ  ๑/๑  ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย       ๑๓๕/๑ - ๑๓๕/๔     

ลักษณะ    ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

          หมวด    ความผิดต่อเจ้าพนักงาน                    ๑๓๖ - ๑๔๖   

          หมวด    ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ      ๑๔๗ - ๑๖๖   

 

ลักษณะ    ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

          หมวด    ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม  ๑๖๗ - ๑๙๙   

          หมวด    ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม                    ๒๐๐ - ๒๐๕    

ลักษณะ    ความผิดเกี่ยวกับศาสนา                           ๒๐๖ - ๒๐๘   

ลักษณะ    ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน    ๒๐๙ - ๒๑๖   

ลักษณะ    ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด

                  ภยันตรายต่อประชาชน                           ๒๑๗ - ๒๓๙      

ลักษณะ    ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง             

          หมวด    ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา                      ๒๔๐ - ๒๔๙   

          หมวด    ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว  ๒๕๐ - ๒๖๓   

          หมวด    ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร                      ๒๖๔ - ๒๖๙   

          หมวด   ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์       ๒๖๙/๑ - ๗     

          หมวด    ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง           ๒๖๙/๘ - ๑๕  

 ลักษณะ    ความผิดเกี่ยวกับการค้า                          ๒๗๐ - ๒๗๕   

 ลักษณะ    ความผิดเกี่ยวกับเพศ                              ๒๗๖ - ๒๘๗   

 ลักษณะ  ๑๐  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย                         

          หมวด    ความผิดต่อชีวิต                                 ๒๘๘ - ๒๙๔   

          หมวด   ความผิดต่อร่างกาย                            ๒๙๕ - ๓๐๐   

          หมวด   ความผิดฐานทำให้แท้งลูก                    ๓๐๑ - ๓๐๕   

          หมวด   ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บ

                            หรือคนชรา                                     ๓๐๖ - ๓๐๘   

 ลักษณะ  ๑๑  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

          หมวด    ความผิดต่อเสรีภาพ                            ๓๐๙ - ๓๒๑   

          หมวด    ความผิดฐานเปิดเผยความลับ               ๓๒๒ - ๓๒๕   

          หมวด    ความผิดฐานหมิ่นประมาท                   ๓๒๖ - ๓๓๓   

ลักษณะ  ๑๒  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์                                      

          หมวด    ความผิดฐานลักทรัพย์

                        และวิ่งราวทรัพย์                             ๓๓๔  -  ๓๓๖ทวิ  

          หมวด    ความผิดฐานกรรโชก  รีดเอาทรัพย์

                         ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์                 ๓๓๗ - ๓๔๐ ตรี   

          หมวด    ความผิดฐานฉ้อโกง                           ๓๔๑ - ๓๔๘   

          หมวด    ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้                  ๓๔๙ - ๓๕๑   

          หมวด    ความผิดฐานยักยอก                          ๓๕๒ - ๓๕๖   

          หมวด    ความผิดฐานรับของโจร                            ๓๕๗           

          หมวด    ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์               ๓๕๘ - ๓๖๑   

          หมวด    ความผิดฐานบุกรุก                            ๓๖๒ - ๓๖๖   

 

ภาค    ลหุโทษ

        ภาค    ลหุโทษ                                              ๓๖๗ - ๓๙๘   

 

อุเทศ  ประมวลกฎหมายอาญา                                                        

                 

 

 

CONTENTS

THE  CRIMINAL  CODE

 

 

 


                                    Section

 

ACT PROMULGATING THE CRIMINAL CODE  B.E. 2499        1-8    

 

THE  CRIMINAL  CODE

 

BOOK  I   GENERAL  PROVISIONS

TITLE I    Provisions Applicable to General offences

       Chapter  1  Definitions                                                                  1           

       Chapter  2  Application  of  Penal  Laws                                 2-17        

       Chapter  3  Punishments and  Measures  of  Safety                          

            Part  1   Punishments                                                          18-38       

            Part  2   Measures  of  Safety                                             39-50       

            Part  3   Increase,  Reduction  and

                           Suspension  of  Punishment                                51-58       

       Chapter  4  Criminal  Liability                                                   59-79       

       Chapter  5  Attempt  of  Commitment                                     80-82       

       Chapter  6  Principals  and  Supporters                                 83-89       

       Chapter  7  Concurrence  of  Offences                                 90-91       

       Chapter  8  Recidivism                                                              92-94

      Chapter  9  Prescription                                                           95-101

 

TITLE II   Provisions  Applicable  to  Petty  Offences             102-106

 

 

BOOK  II   SPECIFIC  OFFENCES

TITLE I   Offences  relating  to  the  Security of  the  Kingdom                

            Chapter  1  Offences  Against  the King  The  Queen,

                               the  Heir-apparent  And  the  Regent             107-112

            Chapter  2  Offences  Against  the  Internal

                               Security  of  the  Kingdom                               113-118

            Chapter  3  Offences  Against  the  External

                               Security  of  the  Kingdom                               119-129

            Chapter  4  Offences  against  the  Friendly

                               Relations  with  Foreign  States                       130-135

TITLE  I/I  The Offence In Respect Of  Terrorization                135/1-135/4

TITLE  II  Offences  relating  to  Public  Administration

              Chapter  1  Offences  Against  Officials                            136-146

            Chapter  2  Malfeasance  in  Office                                   147-166

 

TITLE  III  Offences  relating  to  the  Justice

              Chapter  1  Offences  Against  the  Judicial

                               Officials                                                             167-1990

            Chapter  2  Malfeasance  in  Judicial  Office                  200-2050

TITLE  IV  Offences  Relating  to  Religion            206-2083

TITLE  V   Offences  Relating  to  Public  Peace    209-2164

TITLE  VI   Offences  Relating  to  Causing

                Public  Dangers                                 217-239

TITLE  VII  Offences  relating  to  Counterfeit  And  Alteration

             Chapter 1  Offences  Relating  to  Currencies   240-249

          Chapter 2  Offences  Relating  to  Seals,          

                           Stamps  And  Tickets                         250-263

          Chapter 3  Offences  Relating  to  Document    264-269

          Chapter 4  Offences  Relating                                           

                            The  Electronic  Card                      269/1-269/7

          Chapter 5  Offences Concerning Passport  269/8-269/15

TITLE  VIII  Offences  Relating  to  Trade                      270-275

TITLE  IX   Offences  Relating  to  Sexuality           276-287

TITLE  X    Offences  Against  Life  and  Body                    

                Chapter  1  Offences  Causing  Death                             288-294

            Chapter  2  Offences  Against  Body                                 295-300

            Chapter  3  Offences  of  Abortion                                     301-305

            Chapter  4  Offences  of  Abandonment  of  Children,

                                 Sick  Persons  or  Aged  Persons                 306-308

TITLE  XI  Offences  against  Liberty  and  Reputation

              Chapter  1  Offences  Against  Liberty                              309-321

            Chapter  2  Offences  of  Disclosure  of 

                               Private  Secrets                                                322-325

            Chapter  3  Offences  of  Defamation                               326-333

TITLE  XII  Offences  against  Property                              

              Chapter  1  Offences  to  Theft  and  Snatching         334-336 bis

            Chapter  2  Offences  of  Extortion, Blackmail, 

                               Robbery  and  Gang-Robbery                     337-340 ter

            Chapter  3  Offences  of  Cheating  and  Fraud                341-348

            Chapter  4  Offences  of  Cheating  Against                              

                               Greditors                                                             349-351

            Chapter  5  Offences  of  Misappropriation                        352-356

            Chapter  6  Offences  of  Receiving  Stolen

                               Property                                                                   357      

            Chapter  7  Offences  of  Mischief                                      358-361

            Chapter  8  Offences  of  Trespass                                    362-366

 

BOOK  III  PETTY  OFFENCES

    BOOK  III  PETTY  OFFENCES                              367-398

          

ILLUSTRATION  (THE  CRIMINAL  CODE)                                                   


ลิงค์:    
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย 
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย  รับพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์