http://www.soutpaisallaw.com  
     
  ค้นหา :
  
Live Support  Calculator  แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
17/02/2009
  ปรับปรุง
17/02/2018
  ผู้ชมทั้งหมด
4,158,446
  สินค้าทั้งหมด
1,949
 ทะเบียนพาณิชย์
3102300024156
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

E-Book
หนังสือกฎหมาย
หนังสือเตรียมสอบ
ชุดเตรียมสอบ
กฎหมายแปลอังกฤษ
CDโปรแกรม
MP3เสียงกฎหมาย
VCD บรรยาย
DVD บรรยาย/บันเทิง
พจนานุกรม
ผังเมือง
สื่อธรรมะ หนังสือ/CD
สินค้าลดสูงสุด 80%
กล่องกฎหมาย
สมุดคุมคดี, สมุดบันทึก
หนังสืออื่นๆ
กฎหมายหายาก
สติ๊กเกอร์
เป้าปืน
โปสเตอร์
โปสการ์ด
ชุดสังฆทานถวายวัด
งานบริการ
รายการส่งเสริมการขาย
สินค้าอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ชุดโฆษณา
ดาวน์โหลด
บริการของร้าน
หน้าแรก
ข่าวสาร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
สอบถามผ่านออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
บทความน่าสนใจ
ผลงานของร้านค้า
สมัครสมาชิก
หน้าสมาชิก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
Track&Trace
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
My Favorite
ตั้งเป็นหน้าแรก
เว็บเพื่อนบ้าน
แผนที่เว็บไซต์
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
ลิงค์
    สินค้า
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย : ฎีกาควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน [Powered by Weloveshopping.com]
   สินค้า > ฎีกา คำวินิจฉัย คำพิพากษา > B1142
   
  ชื่อสินค้า:  ฎีกาควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน 
รูปสินค้า: 
ฎีกา คำวินิจฉัย คำพิพากษา > ฎีกาควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน

 

facebook   delicious   digg   twitter   google   reddit  


แก้ไขล่าสุด:    27/09/2013
รหัสสินค้า:    B1142
สภาพสินค้า:    สินค้ามือใหม่
ราคา:    ราคา 200.00 ฿
ยี่ห้อ:    ISBN
รุ่น:    9786163250339
รายละเอียด:    
คำนำ (ครั้งที่ ๑)


  คำพิพากษาศาลฎีกาเป็นคำพิพากษาของศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด  ซึ่งถือเป็น
บรรทัดฐานในการวินิจฉัยและตีความกฎหมาย
  หนังสือฎีกาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เล่มนี้ได้รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ ๆ จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งวางหลักข้อกฎหมายที่สำคัญ  
        ผู้รวบรวมเห็นว่าเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  นอกเหนือจากตัวบทกฎหมาย  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในวงการกฎหมายรวมถึงนักศึกษาวิชากฎหมายได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง  ถูกต้อง  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย   
  ผู้รวบรวมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งความยุติธรรมสืบต่อไป


สารบัญ   (ดูฉบับเต็มในเล่ม)

มาตรา คำพิพากษาฎีกา    

มาตรา ๑  ชื่อกฎหมาย
มาตรา ๒  วันบังคับใช้
ฎ.๒๑๐๐/๒๕๒๙
มาตรา ๓ การยกเลิกกฎหมายเก่า
มาตรา ๔ นิยาม
ฎ.๗๖๒๒/๒๕๕๐ ฎ.๕๖๙๓/๒๕๔๙
ฎ.๑๒๔๐/๒๕๔๙ ฎ.๘๒๔๓/๒๕๔๔
ฎ.๘๘๔๗/๒๕๔๓
ฎ.๔๘๐๖/๒๕๔๓ ฎ.๒๕๐/๒๕๔๒
ฎ.๔๖๔/๒๕๔๑
ฎ.๖๒๔๕/๒๕๔๐ ฎ.๕๑๘๖/๒๕๔๐
ฎ.๓๐๔๘/๒๕๓๗ ฎ.๒๓๒๕/๒๕๓๗ ฎ.๑๐๔๗/๒๕๓๗
ฎ.๓๐๔๘/๒๕๓๗ ฎ.๒๓๒๕/๒๕๓๗ ฎ.๑๐๔๗/๒๕๓๗
ฎ.๘๘๑/๒๕๓๖ ฎ.๘๘๔/๒๕๓๕
ฎ.๓๔๒๕/๒๕๓๔ ฎ.๘๓๑/๒๕๓๔
ฎ.๓๑๘๖/๒๕๓๓ ฎ.๒๔๒/๒๕๓๐
ฎ.๖๑๘/๒๕๒๙ ฎ.๗๗๙/๒๕๒๗
มาตรา ๕ อำนาจในการออกกฎกระทรวง
ฎ.๓๓๔๒/๒๕๔๑
หมวด ๑ บททั่วไป
มาตรา ๖ ข้อยกเว้น
ฎ.๔๗๑/๒๕๐๑
มาตรา ๗ อาคารที่ได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้น
ฎ.๓๙๘/๒๔๘๕
มาตรา ๘ กฎกระทรวง “หลัก”
ฎ.๓๑๗๙/๒๕๔๑
ฎ.๓๖๗๘/๒๕๓๕ ฎ.๑๐๘๓/๒๕๒๙
ฎ.๙๗๕/๒๕๒๙
ฎ.๗๗๙/๒๕๒๗
มาตรา ๙ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม ม.๘
ฎ.๒๐๓๓/๒๕๓๘ ฎ.๖๙๐/๒๕๓๑
มาตรา ๑๐ ข้อยกเว้นให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
มาตรา ๑๐ ทวิ อำนาจในการสั่งให้แก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่น
มาตรา ๑๑ วันบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ฎ.๗๓๒๕/๒๕๓๘
มาตรา ๑๒ ข้อห้ามขัดหรือแย้งกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
มาตรา ๑๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ฎ.๒๐๓๓/๒๕๓๘
มาตรา ๑๓ ทวิ แจ้งข้อมูลเอกสาร
มาตรา ๑๓ ตรี สิทธิหารือก่อนดำเนินการ
หมวด ๒ คณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา ๑๔ องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ฎ.๖๒๔๗/๒๕๔๐
มาตรา ๑๕ วาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๖ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
มาตรา ๑๗ องค์ประชุม
ฎ.๖๒๔๗/๒๕๔๐

มาตรา ๑๘ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา ๑๙ ตั้งคณะอนุกรรมการ
มาตรา ๒๐ หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
หมวด ๓ การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
          และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
มาตรา ๒๑ ขอรับใบอนุญาตหรือแจ้ง
ฎ.๑๘๐๙/๒๕๕๔
ฎ.๓๔๖๑/๒๕๕๒
ฎ.๓๙๒๐/๒๕๔๙ ฎ.๕๐๐๓/๒๕๔๕
ฎ.๒๓๗๗/๒๕๔๕ ฎ.๗๘๙๔/๒๕๔๔
ฎ.๔๖๘/๒๕๔๓
ฎ.๖๓๖๖/๒๕๔๑
ฎ.๕๙๔๕/๒๕๔๑
ฎ.๖๒๔๗/๒๕๔๐
ฎ.๕๑๘๖/๒๕๔๐
ฎ.๔๔๙๕/๒๕๔๐ ฎ.๓๖๑๔/๒๕๔๐
ฎ.๕๖๑๖/๒๕๓๙
ฎ.๕๓๙๐/๒๕๓๘ ฎ.๖๕๙๙/๒๕๓๗
ฎ.๕๓๙๐/๒๕๓๘ ฎ.๑๕๖๓/๒๕๓๗
ฎ.๑๐๔๗/๒๕๓๗ ฎ.๔๖๖/๒๕๓๗ ฎ.๕๔๔๒/๒๕๓๖
ฎ.๓๕๒๔/๒๕๓๕
ฎ.๓๒๖๕/๒๕๓๕ ฎ.๑๕๒๖/๒๕๓๔ ฎ.๗๔๑/๒๕๓๔
ฎ.๒๔๘๒/๒๕๓๓
ฎ.๔๔๖๘/๒๕๓๑ ฎ.๔๔๖๘/๒๕๓๑
ฎ.๓๘๒๐/๒๕๓๑

ฎ.๗๘๔/๒๕๓๑ ฎ.๒๖๙๒/๒๕๓๐
ฎ.๗๗๙/๒๕๒๗
ฎ.๑๔๖๖ - ๑๔๖๗/๒๕๒๖
มาตรา ๒๒ รื้อถอน
ฎ.๒๕๐/๒๕๔๒
ฎ.๖๕๙๙/๒๕๓๗
ฎ.๓๗๑๗/๒๕๓๗
ฎ.๓๐๔๗/๒๕๓๗
ฎ.๒๘๓๐/๒๕๓๗
ฎ.๑๒๖๔/๒๕๓๗ ฎ.๙๓๕/๒๕๓๗
ฎ.๒๕๓๗/๒๕๓๖ ฎ.๓๒๖๕/๒๕๓๕
ฎ.๘๗๗/๒๕๓๕ ฎ.๔๘๔/๒๕๓๕
ฎ.๓๕๖/๒๕๓๕ ฎ.๒๔๘๐/๒๕๓๓
ฎ.๔๔๖๘/๒๕๓๑ ฎ.๓๗๔๐/๒๕๓๑
ฎ.๑๓๙๔/๒๕๓๑ ฎ.๒๑๐๐/๒๕๒๙ ฎ.๔๕๘๕/๒๕๒๘
ฎ.๘๗๙/๒๕๒๗ ฎ.๑๔๖๖ - ๑๔๖๗/๒๕๒๖
ฎ.๘๙๕/๒๕๒๕ ฎ.๖๙/๒๕๒๕
มาตรา ๒๓ (ยกเลิก)
ฎ.๙๓๙/๒๕๓๖
มาตรา ๒๔ (ยกเลิก)
ฎ.๔๔๖๘/๒๕๓๑
มาตรา ๒๕ หน้าที่ตรวจพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ฎ.๕๑๘๖/๒๕๔๐ ฎ.๒๘๓๐/๒๕๓๗
มาตรา ๒๖ การตรวจพิจารณาอาคารประเภทที่ต้องใช้วิศวกรฯ
ฎ.๖๐๑๗/๒๕๓๙ ฎ.๖๕๖/๒๕๓๙
ฎ.๗๔๙๖/๒๕๓๘
ฎ.๕๓๙๙/๒๕๓๖
มาตรา ๒๗ สั่งให้แก้ไขแผนผังฯ แบบแปลน
ฎ.๗๔๙๖/๒๕๓๘
มาตรา ๒๘ ข้อยกเว้นการตรวจแบบแปลนของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ฎ.๓๗๙๓/๒๕๔๓
มาตรา ๒๘ ทวิ ข้อยกเว้นการตรวจแบบแปลนของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๒๙ หน้าที่การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานวันเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ
มาตรา ๓๐ การเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน
มาตรา ๓๑ ดำเนินการผิดจากแบบแปลนฯ ที่ได้รับใบอนุญาตหรือแจ้งฯ
ฎ.๖๓๗๗/๒๕๕๒
ฎ.๕๖๙๓/๒๕๔๙
ฎ.๗๘๙๔/๒๕๔๔ ฎ.๗๖๖๕/๒๕๔๓
ฎ.๖๖๖๘/๒๕๔๒ ฎ.๔๖๔/๒๕๔๑
ฎ.๗๓๓๐/๒๕๔๐
ฎ.๓๐๑๕/๒๕๓๙ ฎ.๓๐๑๕/๒๕๓๙ ฎ.๑๒๖๔/๒๕๓๗
ฎ.๙๓๕/๒๕๓๗
ฎ.๔๓๑๐/๒๕๓๖
ฎ.๑๖๙๘/๒๕๓๖
ฎ.๘๘๑/๒๕๓๖
ฎ.๓๗๓/๒๕๓๖ ฎ.๒๑๐/๒๕๓๖
ฎ.๒๔๑๔/๒๕๓๕ ฎ.๖๒๕๐/๒๕๓๔
ฎ.๕๐๘๘/๒๕๓๓ ฎ.๓๙๑๗/๒๕๓๓
ฎ.๒๔๘๒/๒๕๓๓ ฎ.๒๖๙๒/๒๕๓๐
ฎ.๙๗๕/๒๕๒๙
ฎ.๓๑๓๔/๒๕๒๘
ฎ.๑๐๗๔/๒๕๒๕
มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตฯ
ฎ.๓๖๑๖/๒๕๔๖
ฎ.๓๖๑๖/๒๕๔๖
ฎ.๒๔๖๑/๒๕๓๘ ฎ.๘๗๗/๒๕๓๕
ฎ.๓๑๘๕/๒๕๓๓
มาตรา ๓๒ ทวิ อาคารที่ต้องจัดให้ผู้มีตรวจสอบด้านวิศวกรรมฯ
มาตรา ๓๓ เปลี่ยนการใช้อาคาร
ฎ.๓๖๑๖/๒๕๔๖
มาตรา ๓๔ ห้ามนำพื้นที่จอดรถ ฯลฯ ไปใช้เพื่อการอื่น
มาตรา ๓๕ อายุและการต่อใบอนุญาต
มาตรา ๓๖ การโอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตตกทอดทางมรดก
มาตรา ๓๘ การแสดงใบอนุญาตระหว่างดำเนินการ
มาตรา ๓๙ ใบอนุญาตสูญหาย, ชำรุด ฯลฯ
มาตรา ๓๙ ทวิ การแจ้งก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
ฎ.๕๘๐๕/๒๕๔๔
มาตรา ๓๙ ตรี หน้าที่ในการแจ้งข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
มาตรา ๓๙ จัตวา โรงมหรสพ
มาตรา ๓๙ เบญจ ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้ก่อน
มาตรา ๓๙ ฉ อายุใบอนุญาตให้ใช้
หมวด ๔ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๔๐ หน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ฎ.๑๐๑๐๐/๒๕๕๓ ฎ.๖๗๘๘/๒๕๕๓
ฎ.๗๐๒๗/๒๕๕๒
ฎ.๒๕๗๗/๒๕๕๐ ฎ.๑๘๗๐/๒๕๔๙
ฎ.๑๘๗๐/๒๕๔๙
ฎ.๕๘๐๕/๒๕๔๔
ฎ.๘๘๔๗/๒๕๔๓ ฎ.๒๑๑๗/๒๕๔๒
ฎ.๘๖๕/๒๕๔๑
ฎ.๔๖๔/๒๕๔๑
ฎ.๗๓๓๐/๒๕๔๐
ฎ.๖๒๔๗/๒๕๔๐
ฎ.๓๐๔๗/๒๕๓๗ ฎ.๒๘๖๐/๒๕๓๗
ฎ.๒๗๓๖/๒๕๓๗ ฎ.๑๐๔๗/๒๕๓๗
ฎ.๑๐๔๑/๒๕๓๗ ฎ.๔๓๑๐/๒๕๓๖
ฎ.๑๖๙๘/๒๕๓๖
ฎ.๒๑๐/๒๕๓๖
ฎ.๘๗๗/๒๕๓๕ ฎ.๔๘๔/๒๕๓๕
ฎ.๓๙๑๗/๒๕๓๓
ฎ.๒๙๙๒/๒๕๓๓
ฎ.๓๗๔๐/๒๕๓๑ ฎ.๒๙๒๗ - ๒๙๒๙/๒๕๓๒
ฎ.๑๘๖๑/๒๕๓๑ ฎ.๑๓๙๔/๒๕๓๑
ฎ.๗๘๔/๒๕๓๑ ฎ.๖๙๔/๒๕๓๐ ฎ.๒๔๒/๒๕๓๐
ฎ.๓๔๒๖/๒๕๒๙ ฎ.๒๑๐๐/๒๕๒๙
ฎ.๔๕๘๕/๒๕๒๘ ฎ.๓๙๗๕/๒๕๒๘ ฎ.๑๐๔๖/๒๕๒๗
ฎ.๒๙๒๘ - ๒๙๓๔/๒๕๒๖ ฎ.๑๔๖๖ - ๑๔๖๗/๒๕๒๖
ฎ.๕๓๓/๒๕๒๖ ฎ.๘๙๕/๒๕๒๕ ฎ.๑๐๓๑ - ๑๐๔๑/๒๕๑๐

มาตรา ๔๑ การฝ่าฝืนที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้
ฎ.๑๘๐๙/๒๕๕๔
ฎ.๑๐๑๐๐/๒๕๕๓ ฎ.๘๘๔๗/๒๕๔๓
ฎ.๘๔/๒๕๓๘ ฎ.๙๗๕/๒๕๒๙
มาตรา ๔๒ อาคารที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ฯ
ฎ.๑๘๐๙/๒๕๕๔
ฎ.๗๐๒๗/๒๕๕๒ ฎ.๕๖๙๓/๒๕๔๙
ฎ.๕๙๑๔/๒๕๔๕
ฎ.๕๕๗/๒๕๔๔ ฎ.๔๖๘/๒๕๔๓
ฎ.๖๓๖๖/๒๕๔๑
ฎ.๖๓๖๖/๒๕๔๑
ฎ.๔๗๓๓/๒๕๔๑ ฎ.๒๕๑๔/๒๕๔๑
ฎ.๔๖๔/๒๕๔๑
ฎ.๓๘๘๒/๒๕๔๐ ฎ.๖๐๑๗/๒๕๓๙ ฎ.๘๓๗๙/๒๕๓๘
ฎ.๕๓๙๐/๒๕๓๘ ฎ.๖๕๕๔/๒๕๓๗
ฎ.๓๓๐๓/๒๕๓๗ ฎ.๓๐๔๗/๒๕๓๗ ฎ.๒๖๖๘/๒๕๓๗
ฎ.๔๖๖/๒๕๓๗ ฎ.๕๔๔๒/๒๕๓๖
ฎ.๒๕๓๗/๒๕๓๖
ฎ.๑๖๙๘/๒๕๓๖
ฎ.๔๘๔/๒๕๓๕
ฎ.๔๗๘๕/๒๕๓๔ ฎ.๓๔๒๕/๒๕๓๔
ฎ.๑๕๒๖/๒๕๓๔ ฎ.๗๔๑/๒๕๓๔
ฎ.๕๐๘๘/๒๕๓๓ ฎ.๔๗๘๐/๒๕๓๓ ฎ.๔๖๗๒/๒๕๓๓
ฎ.๓๙๙๔/๒๕๓๓ ฎ.๓๙๘๒/๒๕๓๓
ฎ.๓๓๔๒/๒๕๓๓ ฎ.๒๙๙๒/๒๕๓๓

ฎ.๓๒๗๗/๒๕๓๒ ฎ.๒๙๒๗ - ๒๙๒๙/๒๕๓๒
ฎ.๓๘๒๐/๒๕๓๑ ฎ.๖๕๖๙ - ๖๕๗๑/๒๕๓๑
ฎ.๑๘๖๑/๒๕๓๑
ฎ.๕๙๘/๒๕๓๑ ฎ.๕๖๐๑/๒๕๓๐
ฎ.๑๗๓๖/๒๕๓๐ ฎ.๖๙๔/๒๕๓๐
ฎ.๖๙๓/๒๕๓๐
ฎ.๕๐๓/๒๕๓๐ ฎ.๒๔๒/๒๕๓๐
ฎ.๓๔๒๖/๒๕๒๙ ฎ.๑๓๓๕/๒๕๒๙
ฎ.๑๐๘๓/๒๕๒๙
ฎ.๖๒๒/๒๕๒๙ ฎ.๔๕๘๕/๒๕๒๘ ฎ.๓๙๗๕/๒๕๒๘
ฎ.๑๗๔๔/๒๕๒๗ ฎ.๑๐๔๖/๒๕๒๗ ฎ.๑๔๖๖ - ๑๔๖๗/๒๕๒๖
ฎ.๓๓๔๒/๒๕๒๕
มาตรา ๔๓ มาตรการบังคับให้รื้อถอนอาคาร
ฎ.๕๕๗/๒๕๔๔ ฎ.๖๐๖๑/๒๕๔๑
ฎ.๓๕๔/๒๕๔๐
ฎ.๘๓๗๙/๒๕๓๘
ฎ.๘๒๖๑/๒๕๓๘ ฎ.๘๔/๒๕๓๘
ฎ.๘๔/๒๕๓๘
ฎ.๓๙๑๗/๒๕๓๓
ฎ.๑๘๐๖/๒๕๓๒ ฎ.๗๘๔/๒๕๓๑
ฎ.๒๕๑๗/๒๕๓๐ ฎ.๑๓๓๕/๒๕๒๙
มาตรา ๔๔ กรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓
ฎ.๓๖๑๖/๒๕๔๖
ฎ.๒๔๖๑/๒๕๓๘ ฎ.๑๕๔๑/๒๕๓๕ ฎ.๓๑๘๖/๒๕๓๓
มาตรา ๔๕ กรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔
มาตรา ๔๖ มาตรการบังคับแก่อาคารที่มีการใช้ที่อาจเป็นภยันตราย
ฎ.๒๕๖๖/๒๕๔๓
มาตรา ๔๖ ทวิ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอื่นๆ
มาตรา ๔๗ วิธีการสั่งหรือแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคล ฯ
ฎ.๑๒๔๓๕/๒๕๕๓ ฎ.๖๐๖๑/๒๕๔๑
มาตรา ๔๗ ทวิ การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๔๘ ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๔๙ การแต่งตั้งนายช่าง นายตรวจ
มาตรา ๔๙ ทวิ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
หมวด ๕ การอุทธรณ์
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แบ่งตามเขตพื้นที่
ฎ.๗๒๑/๒๕๔๗
ฎ.๔๖๔/๒๕๔๑
ฎ.๓๖๗๘/๒๕๓๕
มาตรา ๕๑ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๕๒ การอุทธรณ์คำสั่งแจ้งพนักงานท้องถิ่น
ฎ.๒๕๗๗/๒๕๕๐ ฎ.๕๖๙๓/๒๕๔๙
ฎ.๒๘๓๕/๒๕๔๘ ฎ.๓๕๔/๒๕๔๐
ฎ.๙๖๐๘/๒๕๓๙
ฎ.๖๕๖/๒๕๓๙ ฎ.๓๖๗๘/๒๕๓๕
ฎ.๓๖๗๘/๒๕๓๕ ฎ.๓๒๓๙/๒๕๓๒
ฎ.๓๗๔๐/๒๕๓๑ ฎ.๒๓๔๔/๒๕๓๑ ฎ.๓๔๙๗ - ๓๕๐๑/๒๕๒๙
ฎ.๑๐๘๓/๒๕๒๙
ฎ.๗๗๙/๒๕๒๗
หมวด ๖ นายช่าง  นายตรวจ  และผู้ตรวจสอบ
มาตรา ๕๓  ให้อำนาจนายช่าง หรือนายตรวจ
มาตรา ๕๔  อำนาจเฉพาะนายช่าง
มาตรา ๕๕  เวลาที่เข้าตรวจ
มาตรา ๕๕ ทวิ ผู้ตรวจสอบ
มาตรา ๕๕ ตรี อาคารที่จะต้องตรวจสอบ
หมวด ๗ เขตเพลิงไหม้
มาตรา ๕๖ ประกาศเขตเพลิวไหม้
มาตรา ๕๗ ข้อห้ามดำเนินการในเขตเพลิงไหม้
มาตรา ๕๘  การพิจารณาและเสนอปรับปรุงเขตเพลิงไหม้
มาตรา ๕๙  ผลของการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้
มาตรา ๖๐ ข้อห้ามดำเนินการเมื่อประกาศปรับปรุงแล้ว
มาตรา ๖๐ ทวิ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตปรับปรุงฯ
มาตรา ๖๑ เวนคืนที่ดินฯ
ฎ.๒๕๘๒/๒๕๓๕
มาตรา ๖๒ ผลของเกิดเพลิงไหม้
หมวด ๘ บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๖๓ หน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฯ
มาตรา ๖๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ เป็นเจ้าพนักงานตาม ป.อาญา
มาตรา ๖๔ ทวิ หักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนฯ
หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
มาตรา ๖๕ การเปรียบเทียบความผิด
ฎ.๓๔๖๑/๒๕๕๒
ฎ.๓๙๒๐/๒๕๔๙ ฎ.๓๖๑๖/๒๕๔๖
ฎ.๕๐๐๓/๒๕๔๕ ฎ.๕๐๐๒/๒๕๔๕
ฎ.๘๒๔๓/๒๕๔๔
ฎ.๔๖๖๓/๒๕๔๓
ฎ.๒๕๐/๒๕๔๒
ฎ.๕๙๔๕/๒๕๔๑
ฎ.๕๙๔๕/๒๕๔๑
ฎ.๓๐๑๕/๒๕๓๙ ฎ.๒๒๑๒/๒๕๓๙ ฎ.๒๘๓๐/๒๕๓๗
ฎ.๙๓๕/๒๕๓๗
ฎ.๕๔๔๒/๒๕๓๖
ฎ.๑๖๙๘/๒๕๓๖
ฎ.๒๑๐/๒๕๓๖ ฎ.๒๔๑๔/๒๕๓๕
ฎ.๓๙๑๗/๒๕๓๓
ฎ.๓๑๘๕/๒๕๓๓ ฎ.๒๕๔๓/๒๕๓๓ ฎ.๒๐๕๐/๒๕๓๓
ฎ.๓๒๗๗/๒๕๓๒ ฎ.๖๕๖๙ - ๖๕๗๑/๒๕๓๑
ฎ.๓๘๒๐/๒๕๓๑
ฎ.๗๘๔/๒๕๓๑ ฎ.๓๖๖๐/๒๕๒๙
ฎ.๘๗๙/๒๕๒๗ ฎ.๑๐๗๔/๒๕๒๕
มาตรา ๖๕ ทวิ ความผิดเกี่ยวกับต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
มาตรา ๖๕ ตรี ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๓๒ ทวิ ต้องระวังโทษปรับ
มาตรา ๖๕ จัตวา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๔๖ ทวิ ต้องระวังโทษปรับ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ฯลฯ
ฎ.๙๓๕/๒๕๓๗
มาตรา ๖๖ ทวิ บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒
ฎ.๑๘๗๐/๒๕๔๙
ฎ.๕๙๑๔/๒๕๔๕ ฎ.๒๕๑๔/๒๕๔๑
ฎ.๓๘๘๒/๒๕๔๐
มาตรา ๖๗ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตราที่กำหนดต้องระวังโทษปรับ
ฎ.๑๘๗๐/๒๕๔๙
ฎ.๓๖๑๖/๒๕๔๖
ฎ.๘๒๔๓/๒๕๔๔
ฎ.๙๓๕/๒๕๓๗
ฎ.๑๖๙๘/๒๕๓๖ ฎ.๒๑๐/๒๕๓๖
ฎ.๕๘๔๘/๒๕๓๔ ฎ.๓๑๘๖/๒๕๓๓
ฎ.๗๘๔/๒๕๓๑ ฎ.๒๗๓๘/๒๕๒๖
มาตรา ๖๘ ผู้ใดไม่มา, ขัดขวาง ต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับฯ
มาตรา ๖๙ การกระทำความผิดเป็นการกระทำของ “ผู้ดำเนินการ”
ฎ.๑๒๔๐/๒๕๔๙
ฎ.๘๒๔๓/๒๕๔๔
ฎ.๓๘๘๒/๒๕๔๐ ฎ.๒๘๓๐/๒๕๓๗
ฎ.๕๔๔๒/๒๕๓๖
ฎ.๒๑๐/๒๕๓๖ ฎ.๓๙๑๗/๒๕๓๓
ฎ.๒๗๓๘/๒๕๒๖ ฎ.๑๐๗๔/๒๕๒๕
มาตรา ๗๐ บัญญัติโทษเกี่ยวกับอาคารที่ระบุไว้ ฯ
ฎ.๖๓๗๗/๒๕๕๒
ฎ.๓๙๒๐/๒๕๔๙
ฎ.๕๙๔๕/๒๕๔๑
ฎ.๒๘๓๐/๒๕๓๗
ฎ.๙๓๕/๒๕๓๗
ฎ.๑๖๙๘/๒๕๓๖
ฎ.๓๑๘๖/๒๕๓๓ ฎ.๒๐๕๐/๒๕๓๓ ฎ.๓๑๓๔/๒๕๒๘
ฎ.๒๗๓๘/๒๕๒๖
มาตรา ๗๑ เป็นบทสันนิษฐานว่าถ้ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ฎ.๒๕๐/๒๕๔๒
ฎ.๙๓๕/๒๕๓๗
ฎ.๓๕๒๔/๒๕๓๕
มาตรา ๗๒ บทสันนิษฐานฯ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำผิด ฯ
ฎ.๗๑/๒๕๒๕
มาตรา ๗๓ การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ อาจมีผลกระทำต่อบุคคลฯ
ฎ.๓๔๒๖/๒๕๒๙
มาตรา ๗๔ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๕ คำขออนุญาต ฯลฯ
มาตรา ๗๖ เกี่ยวกับอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
มาตรา ๗๗ การก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ฎ.๔๗๘๕/๒๕๕๐
ฎ.๖๕๖๙ - ๖๕๗๑/๒๕๓๑
มาตรา ๗๘ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างฯ
มาตรา ๗๙ บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ
ฎ.๙๓๙/๒๕๓๖
มาตรา ๘๐ พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับตาม พ.ร.บ.นี้ในท้องที่ฯ

ลิงค์:    
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย 
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย  รับพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์