http://www.soutpaisallaw.com  
     
  ค้นหา :
  
Live Support  Calculator  แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
17/02/2009
  ปรับปรุง
17/02/2018
  ผู้ชมทั้งหมด
4,155,971
  สินค้าทั้งหมด
1,949
 ทะเบียนพาณิชย์
3102300024156
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

E-Book
หนังสือกฎหมาย
หนังสือเตรียมสอบ
ชุดเตรียมสอบ
กฎหมายแปลอังกฤษ
CDโปรแกรม
MP3เสียงกฎหมาย
VCD บรรยาย
DVD บรรยาย/บันเทิง
พจนานุกรม
ผังเมือง
สื่อธรรมะ หนังสือ/CD
สินค้าลดสูงสุด 80%
กล่องกฎหมาย
สมุดคุมคดี, สมุดบันทึก
หนังสืออื่นๆ
กฎหมายหายาก
สติ๊กเกอร์
เป้าปืน
โปสเตอร์
โปสการ์ด
ชุดสังฆทานถวายวัด
งานบริการ
รายการส่งเสริมการขาย
สินค้าอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ชุดโฆษณา
ดาวน์โหลด
บริการของร้าน
หน้าแรก
ข่าวสาร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
สอบถามผ่านออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
บทความน่าสนใจ
ผลงานของร้านค้า
สมัครสมาชิก
หน้าสมาชิก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
Track&Trace
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
My Favorite
ตั้งเป็นหน้าแรก
เว็บเพื่อนบ้าน
แผนที่เว็บไซต์
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
ลิงค์
    สินค้า
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย : ผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2558 [Powered by Weloveshopping.com]
   สินค้า > ผังเมือง > PM75
   
  ชื่อสินค้า:  ผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2558 
รูปสินค้า: 
ผังเมือง > ผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2558

 

facebook   delicious   digg   twitter   google   reddit  


แก้ไขล่าสุด:    20/10/2017
รหัสสินค้า:    PM75
สภาพสินค้า:    สินค้ามือใหม่
ราคา:    ปกติ 700.00 ฿ ลดเหลือ 500.00 ฿ 
ยี่ห้อ:    ISBN
รุ่น:   
รายละเอียด:    

ผังเมืองรวม จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2558
(ผังที่ 75)

    ผังเมือง เป็นแนวทางการพัฒนา ดำรงรักษาเมืองและบริเวณเกี่ยวข้อง ชนบท ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน คมนาคม ขนส่ง สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  ดังปรากฎในนโยบาย มาตรการจัดระเบียบต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพ ฯ  ดังในเล่มนี้


   แน่นอน... การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามผังเมือง ย่อมต้องโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง


โทษทางอาญา : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000.- หรือทั้งจำทั้งปรับ


โทษทางปกครอง : ต้องโทษอาญาแล้ว ยังต้องทำการแก้ไขอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรา 83 ด้วย


 ในชุดประกอบด้วย  


1. กฎกระทรวง  ให้ใช้บังคับผังเมือง


2. ผังเมือง   แผนที่    แผนผัง

(2.1)   แผนที่ท้ายกฎกระทรวง

(2.2)  แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจำแนกประเภท  

(2.3)  แผนผังแสดงคมนาคมและขนส่งผังเมืองรวม

เมือง...........  จังหวัด.............

  
       
แถม (ในชุด)  1. MP3 กฎหมาย

  2. ผังแผนที่ กทม. หรือ เครื่องหมายจราจร

  3. คูปองลุ้นกฎหมายฟรี 10,000.-

  4. บริการแก้ไขเพิ่มเติม 5 ปี

  5. พ.ร.บ.การผังเมือง  ใหม่สุด 2560  และ

  6. ประชากรไทย ชาย หญิง รายจังหวัด 2560  65 ล้านคนโปรดทราบ  "ผังเมืองจังหวัด"  พิมพ์จำนวนจำกัด ประเมินตามการสั่ง กรณีหมดหรือขาดตลาด
1) แผนที่ฯ อาจพิมพ์เป็นขาวดำ  หรือ  2) สั่งพิมพ์จำนวนน้อยราคา 1,000.-/เล่ม


 


สูตรไพศาล แหล่งผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด


ซื้อ 4 แถม 1


สนับสนุนการจัดระเบียบผังเมืองที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 การผังเมือง หมายถึง การวาง จัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและ ผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต และการกำหนดแนวทางดังกล่าวยังต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีอีกด้วย (กรมโยธาธิการและผังเมือง)


 ประโยชน์ของผังเมือง
1. ทำให้เมืองหรือชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะ

2. เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนให้มีระเบียบ โดยวางผังโครงการคมนาคมและขนส่งให้สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
3. ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผ่อนหย่อนใจ
6. ดำรงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี
7. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามทั้งในเขตเมืองและชนบท

   โดยการประสานประโยชน์ระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชน ด้วยเหตุนี้การวางผังเมืองจะถือว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้แต่ภาคเอกชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน การพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย แต่ถึงกระนั้นการดำเนินการให้มีการวางผังเมืองเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้เพราะการวางผังมักจะเป็นอำนาจตัดสินใจของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งเจ้าของแต่ละรายต่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินของตนแตกต่างกัน ทำให้การกำหนดผังและการพัฒนาพื้นที่เป็นไปคนละทิศคนละทาง จนถึงขั้นทำให้พื้นที่บางแห่งสูญเสียเอกลักษณ์อันดีงามของชุมชน เช่น การก่อสร้างอาคารสมัยใหม่บดบังทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในชุมชน
     การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้น เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร (อนุพจน์ พนาพรศิริกุล,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 

ลิงค์:    
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย 
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย  รับพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์