http://www.soutpaisallaw.com  
     
  ค้นหา :
  
Live Support  Calculator  แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
17/02/2009
  ปรับปรุง
17/01/2018
  ผู้ชมทั้งหมด
4,105,801
  สินค้าทั้งหมด
1,945
 ทะเบียนพาณิชย์
3102300024156
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

E-Book
หนังสือกฎหมาย
หนังสือเตรียมสอบ
ชุดเตรียมสอบ
กฎหมายแปลอังกฤษ
CDโปรแกรม
MP3เสียงกฎหมาย
VCD บรรยาย
DVD บรรยาย/บันเทิง
พจนานุกรม
ผังเมือง
สื่อธรรมะ หนังสือ/CD
สินค้าลดสูงสุด 80%
กล่องกฎหมาย
สมุดคุมคดี, สมุดบันทึก
หนังสืออื่นๆ
กฎหมายหายาก
สติ๊กเกอร์
เป้าปืน
โปสเตอร์
โปสการ์ด
ชุดสังฆทานถวายวัด
งานบริการ
รายการส่งเสริมการขาย
สินค้าอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ชุดโฆษณา
ดาวน์โหลด
บริการของร้าน
หน้าแรก
ข่าวสาร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
สอบถามผ่านออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
บทความน่าสนใจ
ผลงานของร้านค้า
สมัครสมาชิก
หน้าสมาชิก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
Track&Trace
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
My Favorite
ตั้งเป็นหน้าแรก
เว็บเพื่อนบ้าน
แผนที่เว็บไซต์
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
Poll
คุณคิดยังไงกับเว็บไซค์นี้
ดีมากๆ เลย
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
By Result
ลิงค์
    สินค้า
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย : รวมกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับจับประเด็น 2560 [Powered by Weloveshopping.com]
   สินค้า > พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พรฎ. > B1309
 
 
  รวมกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับจับประเด็น 2560  
แก้ไขล่าสุด :   29/06/2017
รหัสสินค้า :   B1309
สภาพสินค้า :   สินค้ามือใหม่
ราคา :   ปกติ 170.00 ฿ ลดเหลือ 160.00 ฿ 
ยี่ห้อ :   ISBN
รุ่น :   9786163250759
ลิงค์ :  
    

facebook   delicious   digg   twitter   google   reddit  

  รูปภาพเสริม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายละเอียด:
 

รวมกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ฉบับจับประเด็น


ประกอบด้วย 5 พ.ร.บ. "ปรับปรุงใหม่"
พร้อม "กฎหมายลูก" กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่สำคัญ รวมกว่า 32 ฉบับ


สารบัญ1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 "ใหม่"
อุเทศ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญฯ แก้ไขถึงฉบับที่ 28 พ.ศ. 2554
บทนิยามศัพท์
ลักษณะ 1 บำเหน็จบำนาญปกติ
  หมวด 1 สิทธิในบำเหน็จบำนาญปกติ
  หมวด 2 เวลาราชการและการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
  หมวด 3 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ
  หมวด 4 ผู้รับบำนาญกลับเข้ารับราชการใหม่
ลักษณะ 2 บำเหน็จบำนาญพิเศษ
ลักษณะ 2/1 บำเหน็จดำรงชีพ
ลักษณะ 2/2 การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
ลักษณะ 3 บำเหน็จตกทอด
ลักษณะ 4 การพิจารณาสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
ลักษณะ 5 การเสียสิทธิรับบำนาญ
ลักษณะ 6 บทเฉพาะกาล


บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบำนาญท้าย พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502
บัญชีหมายเลข 1 บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัด หรือบำนาญปกติ
บัญชีหมายเลข 2 บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามกฎหมาย
นิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ / ล้างมลทิน
บัญชีหมายเลข 3 บัญชีปรับอัตราบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
บัญชีหมายเลข 4 บัญชีปรับอัตราบำนาญพิเศษสำหรับทายาท ผู้อุปการะ
หรือผู้อยู่ในอุปการะซึ่งมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ 1 พ.ย. 2502
บัญชีหมายเลข 5 บัญชีปรับอัตราบำนาญพิเศษสำหรับทายาท ผู้อุปการะ
หรือผู้อยู่ในอุปการะซึ่งมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ 2 พ.ย. 2502
บัญชีหมายเลข 6 บัญชีปรับอัตราบำนาญตกทอด

1.1 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550
1.2 กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2546
1.3 ประกาศกระทรวงการคลัง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด


2. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
(แก้ไขล่าสุดตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
อุเทศ : พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ
ฐานความผิด : พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ
บทนิยามศัพท์
หมวด 1 การจัดตั้งกองทุน และลักษณะของกิจการกองทุน
หมวด 2 การควบคุมและการบริหาร
หมวด 3 สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
หมวด 3/1 การรับข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นสมาชิก
หมวด 3/2 การรับพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นสมาชิก
หมวด 4 การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
หมวด 5 การควบคุมกำกับการจัดการกองทุน
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล


กฎกระทรวง :-
2.1 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ
2.2 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ
2.3 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ
2.4 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2553
2.5 กำหนดสิทธิการได้รับเงินชดเชยของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ซึ่งออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. 2554
2.6 กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย
และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
2.7 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554
2.8 การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554
2.9 กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2546 "ปรับปรุงใหม่"
2.10 การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิเข้าบัญชีเงินกองทุน และหลักเกณฑ์ วิธีการ
คิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกเป็นจำนวนหน่วยและมูลค่า
ต่อหน่วย (Unitization)
2.11 ที่ 2/2550 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุน
2.12 หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ "ใหม่"
2.13 การคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย (Unitization)
การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิของแผนการลงทุนและการบันทึกบัญชีเงิน
รายบุคคลตามแผนการลงทุน พ.ศ. 2553
2.14 หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. 2551
2.15 กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. 2559
2.16 กำหนดแบบแสดงความประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม พ.ศ. 2559
2.17 กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2559
2.18 แบบและวิธีการแจ้งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีสมาชิกและการส่งเงิน
เข้ากองทุน พ.ศ. 2556
2.19 แบบขอรับเงินจากกองทุนและแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์
ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน
2.20 หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเป็นสมาชิก กบข.


ระเบียบ :- ว่าด้วย
2.21 แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการส่งเงินเข้ากองทุนเกินหรือต่ำกว่าจำนวน
ที่กำหนด พ.ศ. 2554
2.22 หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2556
- ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
2.23 แนวปฏิบัติกรณีผู้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนไม่รับเงินภายในกำหนด
อายุความ พ.ศ. 2557
2.24 หลักเกณฑ์วิธีการถอนคืนเงินหรือการนำส่งเงินเพิ่ม กรณีที่ส่วนราชการ
นำส่งเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชยของสมาชิกเกินหรือต่ำกว่าจำนวน
ที่กำหนด พ.ศ. 2554


3. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2516 "ปรับปรุงใหม่ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559"
3.1 กฎกระทรวง การหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

4. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 "ปรับปรุงใหม่ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556"
อุเทศ : พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ และที่แก้ไข
บทนิยามศัพท์
ลักษณะ 1 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ลักษณะ 2 บำเหน็จบำนาญปกติ
หมวด 1 สิทธิในบำเหน็จบำนาญปกติ
หมวด 2 เวลาราชการและการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณ
บำเหน็จบำนาญ
หมวด 3 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ
หมวด 4 ผู้รับบำนาญกลับเข้ารับราชการใหม่ (ยกเลิก)
ลักษณะ 3 บำเหน็จบำนาญพิเศษ
ลักษณะ 3/1 บำเหน็จดำรงชีพ
ลักษณะ 4 บำเหน็จตกทอด
ลักษณะ 5 การพิจารณาสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
ลักษณะ 6 การเสียสิทธิรับบำนาญ
ลักษณะ 7 บทเฉพาะกาล
บัญชีอัตราบำนาญ ท้าย พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518


4.1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2548
4.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
4.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลา
ในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง


5. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2557


5.1 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วย
การจ่ายคืนเงินแก่สมาชิกที่แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิ
ในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
และการส่งเงินเข้าบัญชีเงินสำรอง พ.ศ. 25586. เชิงอรรถอ้างอิง

- คูปองลุ้นกฎหมาย 10,000 บาท
- คูปองรับประกันหลังการขาย 3 ปี

 
   
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย 
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย  รับพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์